Solarexpert.sk - logo | fotovoltika, solárne panely, fotovoltické elektrárne
Získať ponuku

Ako funguje strešná fotovoltická elektráreň?

5. mája 2020 | Autor: Vladimír Matajs

Když mluvíme o fotovoltaické elektrárně (zkratka FVE), pak máme vždy na mysli solární systém na výrobu elektřiny, který je připojený na distribuční síť. Pokud by solární systém nebyl připojený na síť, jednalo by se o tzv. ostrovní systém.

Součástí fotovoltaické elektrárny nejsou akumulátory, jinak by se jednalo o tzv. hybridní systém. Elektřina se rovnou se spotřebovává, případné přebytky se využijí na ohřev teplé vody v bojleru a nebo můžete přebytky dodat do sítě. Během noci, kdy solární panely energii nevyrábějí si budova bere potřebnou elektřinu ze sítě.

Na čem vydělává majitel fotovoltaické elektrárny?

Sluneční elektrárny mají v českých podmínkách energetickou výtěžnost (výnosnost) cca 980 kWh/kWp. Majitelé nově postavených solárních elektráren již nemají nárok na žádnou podporu v podobě dotovaných výkupních cen nebo tzv. zelených bonusů. To platí pro všechny elektrárny připojené do sítě po 1.1.2014.

Elektřinu z FVE můžete prodávat do sítě za tržní cenu silové elektřiny. Tržní cena silové elektřiny se pohybuje v rozmezí 0,20 až 0,40 Kč/kWh.

Mnohem výhodnější je si vyrobenou elektřinu spotřebovat a do sítě ji pokud možno nedodávat. Proč? Protože cena elektřiny pro domácnosti je v rozmezí 2,50 až 4,50 Kč/kWh, tato cena závisí na tom, jakou máte distribuční společnost (ČEZ, E.ON, PRE), jaký máte sjednaný odběrový tarif (D01, D02, D25) a zda jste fyzická osoba nebo firma.

Je tedy pro vás výhodnější vyrobit si a spotřebovat svoji vlastní elektřinu. Vlastní spotřeba znamená, že nemusíte energii nakoupit ze sítě za 2,50 až 4,50 Kč/kWh. Naproti tomu dodávka do sítě znamená zisk pouze 0,40 Kč/kWh.

Poměrně novou alternativou je využití tzv. virtuální baterie, kdy si elektřinu do sítě pouze uložíte pro pozdější využití. I tato varianta však slibuje zisk max. 0,85 Kč/kWh. Vlastní spotřeba je v každém případě to nejvýhodnější využití vyrobené elektřiny.

Režim vlastní spotřeby s prodejem přebytků

Všechny solární elektrárny na střechách budov - rodinných domů nebo firem, fungují v režimu vlastní spotřeby. Fotovoltaické panely jsou ukotveny na střeše a pospojovány kabely, které jsou svedeny dovnitř budovy. Kabely jsou zapojeny do tzv. střídače, můžete též vidět označení měnič. Střídač je zároveň připojen na vnitřní rozvod budovy, zpravidla do hlavního nebo podružného rozvaděče na samostatný jistič.

Úkolem střídače je přeměňovat stejnosměrný proud ze solárních panelů na střídavý proud nízkého napětí (230V nebo 400V), na kterém pracuje vnitřní rozvod každé budovy a známe ho z klasických zásuvek. Prostřednictvím solárního měniče je možné dodávat vyrobenou elektřinu z panelů do rozvodů v domě, odkud dále putuje ke spotřebičům. Co se nespotřebuje, odteče přes domovní elektroměr mimo budovu do distribuční sítě.

Schéma zapojenia fotovoltickej elektrárne
Schéma zapojenia fotovoltickej elektrárne

Administrativa spojená s připojením a provozováním FVE

Od 1.1.2016 není na provozování solární elektrárny do 10 kWp potřebná licence od Energetického regulačního úřadu. Licence dříve obnášela zřízení IČO a provozovatel FVE se fakticky stával podnikatelem, což přinášelo řadu nevýhod a otravného papírování.

Toto už nyní potřeba není. Stále je však nutné zajistit si u místní distribuční společnosti připojení do sítě. Oblastně spadáte pod jednoho z distributorů: ČEZ, E.ON a nebo Pražská energetika. Distribuční společnost posoudí, zda se Vámi požadovaný výkon elektrárny dá v daném místě připojit do sítě. Zjednodušeně řečeno distributor posoudí, zda u Vás není síť přetížena a stanoví podmínky připojení.

Tyto podmínky připojení jsou ve většině případů standardní, stanoví požadavky na měření elektřiny, hlavní rozvaděč, jištění atp. O připojení distribuční společnost rozhodne do 30 dní od podání žádosti, a to formou stanoviska. Vydání stanoviska je zdarma. Stanovisko je závazné pouze ze strany distributora a má omezenou platnost, minimálně však půl roku.

Žadatel má po dobu platnosti stanoviska zarezervovaný požadovaný příkon v síti. V této lhůtě by měla proběhnout i samotná instalace FVE. Platnost stanoviska lze prodloužit, nebo lze nechat stanovisko o připojení k síti bez sankcí propadnout.

Optimalizace vlastní spotřeby elektřiny

Pokud plánujete fotovoltaickou elektrárnu a chcete čerpat dotaci 60 tis. Kč z programu Nová zelená úsporám, budete potřebovat zařízení na optimalizaci vlastní spotřeby. K tomuto účelu slouží monitorovací a řídící jednotka se spouštěcími prvky (relé, tiristory), například WATTrouter nebo Solar iBoost. Tento "optimalizátor" sleduje výkon FVE a je naprogramován tak, aby při nárůstu výkonu spouštěl různá elektrická zařízení v domě tak, aby byla veškerá vyrobená elektřina spotřebována. Pro tento účel jsou nejvhodnější spotřebiče pro akumulační ohřev vody, tedy bojlery nebo akumulační nádrže na topnou vodu.

Fotovoltická elektráreň s výkonom 2.66 kWp na klúč
za 60 000 Kč včetně vyřízení dotace

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram